Urban Laurin inspirerar

Värdskap, försäljning och upplevelser

Värdskap, att göra något mer än att bara ge service. Men ibland kan talet om det goda värdskapet bli lite väl gulligt. Det gäller också att skapa produkter, upplevelser, goda berättelser, som man kan sälja framgångsrikt.


Jag tycker det är inspirerande att tala om värdskap, om det goda bemötandet, och gör det ofta. Senast inspirerade jag bönder som producerar biogas om hur man är en god värd när man tar emot besökare.


Värdskap är ett intressant exempel på det vi talat mycket om i Framtidsbygd; om transparens och öppenhet, om hur offentliga medel används. Värdskapet är ju en svensk satsning som gjort stora insatser, även internationellt. Det började som en satsning från Svensk Handel och dåvarande Turistrådet. Men sen har det utvecklats till en privat, framgångsrik verksamhet. Och en verksamhet som är mån om att markera revir, eller i alla fall varumärke.


När en av mina kunder råkade skriva att ”Urban Laurin inspirerar om det goda värdskapet”, fick jag snabbt ett ilsket brev från Värdskapet, där jag uppmanades att genast sluta att använda detta begrepp. Det sågs som ett varumärkesintrång och kunde leda till rättsliga åtgärder. Så kan det gå när skattepengar omvandlas till privata affärer.


Men vad gör det? Jag pratar gärna om värdskap, men kanske inte på samma gulliga sätt som Värdskapet gör. Utan jag betonar även de goda affärerna, de goda upplevelserna.

urban-laurin.com© 2015