Urban Laurin inspirerar

Tyst kunskap och konst  

Praktiska yrkesfärdigheter är viktiga men i modern tid har det i såväl forskning som i utbildning lagts en tyngdpunkt på de teoretiska färdigheterna. Men en stor del av det arbete som sker inom mat, måltid och turism handlar om praktiskt arbete, allt från att göra korv till att skapa turistupplevelser i naturen. Denna tysta kunskap, kunskap i handling, är svår att beskriva och analysera teoretiskt. Det handlar om en kunskap som är intuitiv, som ”sitter i ryggmärgen”. Men det går att utveckla denna kunskap genom att göra sig medveten om den och ständigt reflektera om nya erfarenheter.


Den skickliga yrkesverksamme uppövar ett reflekterande i handling, och genom reflekterandet får man fortlöpande ny insikt om handlingarnas helhet. Det gör att den yrkeskunnige med tiden får en större erfarenhet och en allt mer utvecklad intuition. Men för att fortlöpande utveckla sina praktiska färdigheter är det också viktigt att blir reflekterande, ifrågasättande, lärande och nyskapande i sitt arbete.


Man kan likna detta vid att hantverkaren närmar sig det sätt som en konstnär tänker och arbetar på. Avancerat hantverk och konstnärligt utvecklingsarbete har många gemensamma nämnare. Det ofta analytiska och teoretiska sätt att arbeta på som dominerar inte minst i många utvecklingsprojekt, har mycket att vinna på att än mer betona de praktiska färdigheterna. Det finns också mycket att vinna på att involvera konstnärliga angreppssätt i utvecklingsarbetet. Den teoretiska rapporten kan tolkas med hjälp av en konstnärlig gestaltning, och på så sätt öppna ögon, ställa nya frågor och skapa nya insikter.


Med tanke på att intresset för yrkesutbildningar minskar och att det är stor brist på kunnig arbetskraft, ex. kockar, är det särskilt viktigt att betona betydelsen av hantverket, den tysta kunskapen. Matens, måltidens och turismens medarbetare kommer alltid att domineras av medarbetare med praktiska, kanske till och med artistiska och konstnärliga färdigheter. Därför är det viktigt att arbeta för ett större intresse för dessa färdigheter både i utbildning och i utvecklingsarbete.

urban-laurin.com© 2015