Urban Laurin inspirerar

Publikationer

 • Cirka 1.000 artiklar om drycker och restauranger i ej vetenskapliga tidningar och tidskrifter (bl. a Bon Apetit, Dina Pengar, Dina Viner, Månadens Affärer, Privata Affärer, Privatekonomisk Årsbok, Club Magnum, Svensk Damtidning, Restaurang och Storhushåll NYTT, Restauratören samt Uppsala Nya Tidning, Norrbottens Kuriren och Kristianstads-Posten)
 • Artiklar om drycker i Nationalencyklopedin från och med band 2. Fortlöpande uppdatering,
 • ”På heder och samvete. Skattefuskets orsaker och utbredning”. Norstedts 1986. (doktorsavhandling).
 • ”Allt om drycker”. Sellin & Partner/Gästakademin. 1994. (2:a upplaga 1996). Översatt till finska 1995
 • ”Ansvarsfull alkoholhantering”. Sellin & Partner/Gästakademin. 1996 (2:a upplaga 2002).
 • ”Vinprovning”. Liber. 1997.
 • ”Mat och dryck i kombination. En första litteraturöversikt och hypotespresentation”. Restauranghögskolan. 1999.
 • ”Ämnet Måltidskunskap”. Grythyttan: Restauranghögskolan. 1999.
 • ”Forskningsanknytning och konstnärligt utvecklingsarbete”. PM Restauranghögskolan. 1998.
 • ”All världens Whisky”. ICA-förlaget 1998 (utkom med 3:e upplagan 2003, också utgiven på norska).
 • ”Att iscensätta måltider” i ETOUR På resande fot – 23 forskare skriver om turism och upplevelser. Stockholm: Sellin. 2001
 • (red) Konstnärligt utvecklingsarbete. Seminariedagar på Restauranghögskolan i Grythyttan. Grythyttan, Restauranghögskolan: Rapport Måltidsprojektet. 2001
 • Turismkunskap, vetenskap, hantverk och konst i samverkan, i ”Svensk Turismforskning”. ETOUR 2003.
 • Måltidsturism. Lokala livsmedel, turism och design. Norsk Lantbruksokonomisk Tidskrift 2003
 • Karläggning av måltidsturism. Rapport till Turistdelegationen. 2004
 • Fältstudie av måltidsturism. Rapport till turistdelegationen. 2004.
 • Goda viner. ICA Förlaget 2004.
 • Lager, ale & porter. ICA Förlaget 2004
 • Måltidsturism – Lokal och regional identitet – En resurs för lantbruksföretagen. En förstudie av måltidsturismen i Gävleborg. Hushållningssällskapet (2004).
 • Lokal identitet. Kulturarv, måltid & tusimsupplevelser. Studiecirkelmaterial. Vuxenskolan och Förlags AB Björnen 2005
 • Projektet Kustsmak. Analys av nuläget och förslag till projekt. Måltid och turism utefter kusten i Västervik och Oskarshamns kommuner (2006).
 • ”Ansvarsfull alkoholservering”. Gästakademin 2007 (uppdateringar finns via UHR).
 • ”Framtidsbygd – Måltid och livsmedel.” Rapport från idésmedjor. Företagarna, jordbruksverket och Livsmedelsstrategin 2009.
 • Grön mångfald. Integration och mångfald på landsbygden. En rapport för Landsbygdnätverket. 2009.
 • ”Den svenska turistmåltiden.” Tillväxtverket. 2010.
 • ”Framtidsbygd – Mat och måltid. En studie av projekt och aktörer.” Företagarna och Jordbruksverket. 2010
 • Landsbygd och integration. Idéer för att öka mångfalden på landsbygden. Landsbygdsnätverket 2010.
 • Företagsamhet i matlandet Sverige. Kokbok. Företagarna. 2010.
 • Landsbygden behöver nya svenskar. Landsbygdsnätverket. 2011.
 • Verktyg för integration på landsbygden. Landsbygdsnätverket. 2012.

urban-laurin.com© 2015