Urban Laurin inspirerar

Poltikerakademin

Det är en tuff utmaning att vara politiker och vi i Politikerakademin ger dig stöd. Kraven ökar på flexibilitet och anpassning till en ständigt förändrad omvärld. I år räknar ett hundratal kommuner gå med förlust. Många kommuner har en åldrande befolkning och en stor utflyttning av yngre. Utmaningarna för att klara av kommunernas åtaganden är stora och svåra. Det blir allt viktigare att tänka som entreprenör när man är politiker eller kommunal tjänsteman.

 

Många politiker upplever att de har en orimlig arbetsbörda med komplexa uppdrag, mängder med material att läsa in, välförberedda tjänstemän att möta samt stora förväntningar från medborgarna och hård bevakning från massmedia.

 

Kommunerna har fått allt större uppgifter med en växande budget. Som politiker vill man genomföra den politik man lovat i valen, samtidigt som man möter krav på effektivisering och välpålästa tjänstemän som sätter upp gränser för vad som går och inte går. Många kommunalpolitiker vill mycket, men upplever sig ha ett begränsat handlingsutrymme och små möjligheter att påverka sin egen situation. Å andra sidan är det vanligt att tjänstemännen saknar en tydlig styrning från politikernas sida.

 

Politikerakademin stöttar dig med metoderna att styra och utveckla din kommun på ett modernt och effektivare sätt. Du som är politiker är vår huvudsakliga målgrupp, och vi:

  • Utbildar dig till att bli en politiker som tar till sig entreprenörens öppna, nyfikna och kreativa syn.
  • Utbildar dig till en politiker som känner självförtroende och förmåga att fatta beslut som genomförs.
  • Utbildar dig till att vara tydligare i din roll gentemot kommunens tjänstemän.
  • Utbildar dig som politiker om att vara arbetsgivare, om att ta ansvar för kommunens omfattande ekonomiska åtaganden och om att vara ledamot i styrelsen för kommunens olika bolag.
  • Utbildar dina tjänstemän till att fungera mer som en offentlig entreprenör än en traditionell handläggare. Kundtänkande, lyssnande, service och värdskap är viktiga inslag.

urban-laurin.com© 2015