Urban Laurin inspirerar

Omvärldsanalys, trendspaning

I dag gäller det att ha öppna ögon, att ta del av vad som sker och att snabbt fatta beslut när så behövs. Vilka trender har vi inom turismen? Vilka trender finns inom mat och måltid? Hur klarar man av snabba förändringar? Jag öppnar era ögon.


Visioner, strategier och program är viktiga, men med en omvärld som snabbt förändras och som är komplex, osäker och tvetydig, är det viktigt att dessa dokument är flexibla, emergenta och snabbt kan förändras som en reaktion på det som sker.


Effekterna av globaliseringen påverkar snabbt och oväntat. Även om vi försöker, kan vi aldrig förutsäga vad som kommer att ske. Därför måste dagens ledare lära sig att vara förberedd på det oväntade. Det vi behöver är en öppen ständig dialog där vi hela tiden är nyfikna, reflekterar över vad som sker och är beredda att snabbt ändra oss.


Priserna på livsmedel förändras snabbt på den internationella marknaden. De internationella turistströmmarna förändras också snabbt. Den arabiska vårens inledning medförde stora problem för svensk träexport. Ena året ökar priserna på malm kraftigt, för att nästa år falla. Pålitliga prognoser är svåra att arbeta efter. Ena året talar världen om ett snabbt ökande underskott på mjölk och mjölkprodukter, för att nästa år se en vikande marknad. En ofta och snabbt förändrad verklighet behöver följas av en flexibilitet.

urban-laurin.com© 2015