Turism och måltid

ltid, turism, lokal mat, lokal identitet, kulturarv och story telling är viktiga områden för mig.

Urban Laurin inspirerar

För dagens turist är mat och måltider mycket viktiga inslag. Alla turister måste äta och möts man inte av bra måltider är risken stor att man inte kommer tillbaka. Omkring en tredjedel av de pengar turisten spenderar läggs på måltider. Priselasticiteten är låg eftersom de flesta turister sist av allt skär ned på kostnaderna för måltiderna. Många turister har som ett av sina viktigaste mål att söka måltidsupplevelser av olika slag.

Ofta finns det dock gränser mellan mat, måltid och turism. Turism och måltid har levt i skilda värdar. Även i de regioner där man länge arbetat med både måltid och turism, är det först nu som mathantverkarna, restaurangerna och hotellen börjar prata med varandra om bokningsbara produkter. Men fortfarande är gränserna starka i flera regioner.

Eftersom alla måste äta, bidrar måltidsproducenterna till stärkandet av en destinations samlade utbud. Trots att kopplingen mellan måltid och turism är tydlig, är det sällan kombinationen är välutvecklad. Kanske måltiden är alltför självklar för att tas på riktigt allvar av turistindustrin, samtidigt som måltidsföretagen ofta glömmer bort att många av deras kunder är turister.

Ofta finns det informella gränser mellan de företag som arbetar med turism och de som arbetar med måltiden.Måltiden får ofta endast spela rollen som givare av näring till kroppen istället för att vara en väsentlig del av turistprodukten. Men genom att skapa en samverkan mellan mat, måltid och turism, kan man utveckla bättre upplevelser för turister och en bättre affärsmässighet för företagen.


Läs gärna:

urban-laurin.com© 2015