Lokal identitet

Den bygd som inte har en lockande lokal identitet, har svårt att klara sig i den globala konkurrensen. För att stärka sin kraft på marknaden är det viktigt att hämta inspiration från det lokala kulturarvet; att utveckla en lokal identitet.

Urban Laurin inspirerar

Sverige är ett långt och varierande land, men i mat och måltid märks det ofta inte så mycket. Den lokala identiteten behöver stärkas. Sveriges mat och måltid behöver göras mer lokal och variationsrik. Det är kanske här som matlandets kommunikationsplattform har mycket kraft att ge, genom att man åker hem och överför budskapet till sin region och sin egen bygd.


Vad gäller maten, inte minst mathantverket, är en återkommande synpunkt att många producenter, inte minst mathantverkare, kopierar varandra eller utländska förebilder. Vi behöver diskutera mer om skillnaderna i det avlånga Sverige vad gäller klimat, jordmån etc. och vilken påverkan det har på maten. Hur smakar Sverige? Vad finns det för skillnader i landets olika delar. Vi måste prata mer om vad råvarorna och maten smakar och om varje regions unika förutsättningar.


Det är i den ”globala byn”, den ”globala platsen”, som förutsättningar för hållbar utveckling finns. I en värld där globaliseringsprocessen är snabb, där turisterna väljer mellan olika länder och platser, där investeringar snabbt kan flyttas från en ort till en ort i ett annat land, måste en plats ha en tydlig identitet för att synas på den globala kartan. Det lokala kulturarvet med människornas kunskaper och insikter hjälper till att tydliggöra platsens särdrag.


Läs gärna min skrift ”Lokal identitet. Kulturarv, måltid och turismutveckling”, Studieförbundet Vuxenskolan. Se också min gamla webbkurs för Mittuniversitetet som du hittar på den här länken.

urban-laurin.com© 2015