Hållbar utveckling i praktiken

Klimathotet är en av vår tids stora utmaningar, tillsammans med hot om brist på energi och mat. Turismen kan bidra till att lösa hållbarhetsproblemen och det finns kraftfulla och praktiskt användbara lösningar för en hållbar utveckling.


Det naturliga är att sätta platsen i centrum. Platsen spelar roll. Det är den plats som turisterna gästar som antingen tär på hållbarheten, eller bidrar till att stärka hållbarheten. Hållbar turism i praktiken handlar om platsburen hållbarhet. En välkomnande plats, en välkomnande destination, handlar om platsburet värdskap. En destination/plats kan locka besökare på grund av sin gemensamma anda. Inte bara präglad av kunskap om platsens fysiska och sociala förutsättningar, utan dessutom med en formulerad planering för hur det fysiska/ekologiska och det sociala ska utvecklas i framtiden. Det är med ett sådant koncept som hållbar turism och hållbar bygdeutveckling kar fungera i praktiken.


Den turist som besöker en plats som inte är ett hot mot klimat och miljö, utan tvärt om tar hand om en större del av klimatproblemen än vad platsen själv skapar, bidrar därmed till en hållbar utveckling. Jag är mycket inspirerad av och imponerad av det arbete man gör i Åre, kring Hållbara Åre, Fjällbete, Lokalkapital etc. Där har Sverige i övrigt mycket att lära av.

urban-laurin.com© 2015