Så mycket händer och krockar sker. Hjälp mig att hålla deta kalendarium aktuellt.

 

Urban Laurin inspirerar

 

Sverige

 

 

9 september. Stockholm Lokalekonomidagarna.

http://lokalekonomi.helasverige.se/

 

15-16 september, Stockholm. IBYC – Innovation by collaboration.

http://www.innovationbycollaboration.se/bakgrund-ibyc/

 

16-17 september Landsbygdskonferens Höga Kusten, Örnsköldsvik

http://www.ornskoldsvik.se/download/18.a082a4f14de6b3959d203c/1434360221558/Landsbygdskonferens+2015+program+%282%29.pdf

 

1 obtober, Stockholm. Gamificationdagen

http://atomerochbitar.se/gamification/?utm_campaign=cmp_453113&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

 

6-7 oktober. Nationell leaderträff. Tornedalen

http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2015/vardfornationellaleadertraffenutsedd.5.bf461ab14dd17b787ad9919.html

 

7-8 oktober, Tranås, Möjligheternas landsbygd, Winnet och Hela Sverige ska leva

https://landsbygdskonferens.wordpress.com/

 

6-8 oktober Saeriimner i Östersund.

http://www.eldrimner.com/core/files/saerimner15_program_web.pdf

 

8 oktober, Stockholm. Stora Tillväxtdagen, Tillväxtverket och Tillväxtanalys.

 

9 oktober, Stockholm. Årets företagare.

 

14-15 oktober, Stockholm, Samhällsbyggardagarna.

http://www.samhallsbyggarna.org/samhaellsbyggnadsdagarna/

 

16-22 november Global Entrepreneurship Week, i hela Sverige och i ca 150 andra länder.

http://www.gew.se/om.asp

 

17 november, Stockholm. VINNOVAs årskonferens.

http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=1&EmailTemplateID=1187

 

24 november, Stockholm, Konferens ”Digitalisering för trafiksäkerhet, miljö och svensk konkurrenskraft”, Vinnova.

http://www.vinnova.se/sv/ffi/Kalendarium/2015/150917-Digitalisering-for-trafiksakerhet-och-miljo-/

 

25 november. Stockholm. Nationell nätverksträff för landsbygden.

 

26 november, Stockholm, Swedish Economic Forum. Tema vinster, välfärd och entreprenörskap.

http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/swedish-economic-forum-report-2015/

 

25-26 januari 2016, Malmö. Konferens om analys av turism.

 

Internationellt

6-8 september, York, Storbritannien. 7th International Social Innovation Research Conference.

http://www.isircconference2015.com/

 

16-18 september, Verona, Italien. 8th Annual Euromed Academy of Business Conference.

http://www.euromed2015.com/

 

17-18 september, Genua, Italien. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship.

http://academic-conferences.org/ecie/ecie2015/ecie15-home.htm

22-23 8th Gdansk, Polen. Baltic Sea Tourism Forum.

http://bst.tmv.de/home.html

22 september EU-debatt om Digital Single Market, livesänds.

http://www.vieuws.eu/live-panel-debate/digital-single-market-22-september-2015-live-panel-debate/

 

23 september, Schweiz. Innovative Smart Factories Networking Conference.

https://www.b2match.eu/smartfactory2015

 

28 september, Milano EU food tourism event

http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net/

 

28-29 september, Oulo, Finland. The 24th Global Forum: Digitalization, Transforming Life & Business.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=20949

 

8-9 oktober 19th Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation.

http://www.gforum2015.de/

 

12-15 oktober , Bryssel, Open Days 2015; Europé´s Regions and Cities: Partners or investment and growth.

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

 

12-16 oktober, Seoul, Korea. Social enterprise World Forum.

http://www.socialenterpriseworldforum.org/

 

15-16 oktober, Karslruhe, Tyskland. RIP 2015 – 10th Regional Innovation Policies Conference.

http://www.rip2015.de/28.php

 

19-23 oktober, Bryssel. Crowdsourcing Week Europe.

http://crowdsourcingweek.com/csw-europe-2015/

 

20-22 oktober, Lissabon. ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2015-innovate-connect-transform-20-22-october-lisbon-save-date

 

3-6 november, Daegy, Sydkorea. 18th TCI Global conference: Cluster in Creative Economy. New Agendas for Companies and Policy Makers.

http://tci2015.org/

 

6 november, Köpenhamn. Nordic Private Equity Conference.

http://pe-conference.org/nordic/

 

11-12 november, Glasgow. ISBE – Institute for small business and entrepreneurship.

http://www.isbe.org.uk/ISBE2015

 

18-20 november, Zagreb, Kroatien. RENT XXIX : Entrpreneurship Sociaet – a Plaform for New Solutions to Old Problems.

http://www.rent-research.org/rent-2015

 

26-27 november, Warzawa. Entrepreneurship for the XX1 century – images an perspectives.

http://p21.wz.uw.edu.pl/en/home

 

5-10 januari 2016, Nairobi, Kenya. Africa Academy of Management: Managing Africa´s Future.

http://www.africa-aom.org/ConferencesDetail.asp?intConferenceID=19

 

 

urban-laurin.com© 2015