Urban Laurin inspirerar

Ädla drycker

Förr hette mitt företag Ädla Drycker, eftersom jag arbetade som skribent, lärare och konsult om vin, sprit och öl. Numera är dryckerna en liten del av min verksamhet. Min bok ”Ansvarsfull alkoholservering” uppdateras regelbundet. Jag skriver för tidningen Veteranen och är ansvarig för Nationalencyklopedins artiklar om vin och sprit.

urban-laurin.com© 2015